14.05.2020, 17:12
Қараулар: 559
Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 2020 жылдың 1 тоқсанында атқарған қызметі  туралы ақпарат

Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 2020 жылдың 1 тоқсанында атқарған қызметі  туралы ақпарат

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жүктелген міндеттері мен функцияларына сәйкес 2020 жылдың 3 айында негізгі бағыттар: республикалық және жергілікті бюджеттер орындалуының ҚР заңнамасына сәйкестігі аудиті; мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуы бойынша жұмыстар жүргізілді.

2020 жылдың 3 айында Департаментпен 24 бюджеттік бағдарлама әкімшілерінде49 аудит объектісі бойынша 49 аудиторлық іс-шара жүргізілді, бақылаумен қамтылған қаражат сомасы 3 841 388,5 мың теңгені құрады.

Аудиторлық іс — шаралардың қорытындысы бойынша 16 075 854,2 мың теңге сомасында бюджеттік және өзге де заңнаманың бұзушылықтары анықталды, оның ішінде қаржылық бұзушылықтар —   2 631 754,7 мың теңге, рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар — 13 444 099,5 мың теңге.

2020 жылдың есепті кезеңінде анықталған сомадан 14 491 765,1 мың теңге қалпына келтірілді, өтелді, есеп бойынша көрсетілді және сәйкестікке келтірілді, оның ішінде: тауарлармен, жұмыстармен, қызметтермен 89,2 мың теңге қалпына келтірілді, бюджет кірісіне         53 396,2 мың теңге өтелді, 2 576 891,2 мың теңгебухгалтерлік есеп бойынша көрсетілді, 11 861 388,5 мың теңге сәйкестікке келтірілді.

Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының               1 197 527,1 мың теңгеге бұзушылықтары анықталды.

Бақылау іс-шараларының қорытындысымен анықталған бұзушылықтарды жою туралы 39 ұсыныс енгізілді.

Жол берілген бұзушылықтар үшін тексерілген объектілердің 22 қызметкері тәртіп жазасына тартылды.

Іс жүргізу шешімін қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жалпы сомасы 645,6 мың теңгеге 2 аудит материалы, оның ішінде 1 аудит материалы бойынша қылмыстық іс қозғалды, материалдар сотқа жолданып, сот үкімімен мекеменің бас есепшісі 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді.

Бақылау нәтижелері бойынша қабылданған шаралармен «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР Кодексіне сәйкес бюджет және өзге де заңнаманы бұзғаны үшін 25 лауазымды тұлғаға 1 330,4 мың теңге сомасында айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылып толықтай бюджет кірісіне өндірілді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті

 

 

Информация о проведенной работе

Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области

За 1 квартал  2020 г.

В соответствии с возложенными задачами и функциями Департамента внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области за 3  месяца2020 года  проведена работа по основным направлениям: аудит на соответствие законодательству РК при исполнение республиканского и местных бюджетов; соблюдение законодательства о государственных закупках.

За 3 месяца 2020 года  Департаментом у 24администраторов бюджетных программ проведено 49аудиторских мероприятий по 49объектамаудита, где сумма средств, охваченных контролем составила 3 841 388,5тыс.тенге.

По итогам аудиторских мероприятий установлены нарушения бюджетного и иного законодательства в сумме16 075 854,2 тыс.тенге, в том числе финансовые нарушения — 2 631 754,7тыс.тенге, нарушения процедурного характера —13 444 099,5 тыс.тенге.

За отчетный период 2020 года из подлежащей суммы восстановлено, возмещено, отражено по учету и приведено в соответствие 14 491 765,1 тыс.тенге, из них:  восстановлено товарами, работами, услугами – 89,2 тыс.тенге, возмещено в доход бюджета – 53 396,2тыс.тенге, отражено по учету – 2 576 891,2 тыс.тенге, приведено в соответствие —  11 861388,5 тыс.тенге.

Кроме того, установлены нарушения законодательства о государственных закупкахна сумму 1 197527,1 тыс.тенге.

По итогам контрольных мероприятий внесено 39представления об устранении выявленных нарушений.

К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечено 22работникапроверенных объектов.

Для принятия процессуального решения в правоохранительные органы было передано 2 материала аудита на общую сумму 645,6 тыс.тенге, из них по 1 материалу аудита возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд, приговором суда главный бухгалтер учреждения приговорена к 3 годам ограничения свободы.

Принятыми мерами по результатам контроля в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» за нарушение бюджетного и иного законодательства наложено административных взысканий на 25должностных лиц на сумму  1 330,4тыс.тенге, которая взыскано в доход бюджета полностью.

Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан